Kategorija:Darba drošība


6096 Kombinētie filtri pilnas sejas maskām
Aizsardzība: Organiskas skābes un tvaiki, dzīvsudraba tvaiki, hlora gāze un daļiņas

6098 Kombinētie filtri pilnas sejas maskām
Aizsardzība: Viena savienojuma organiskiem tvaikiem (viršanas punkts zem 65°C) un daļiņas

6099 Kombinētie filtri pilnas sejas maskām
Aizsardzība: Organiskiem tvaikiem, neorganiskām un skābju gāzēm, amonjakam, atvasinājumi un daļiņas

3M™ brošūra
3M™ video

Pieprasīt cenu

Kods Apraksts Aizsardzība Vienība Vienības kastē

70071695228

3M™ 6096 Tvaiku un daļiņu filtru pāris

A1 HgP3R

pāris

2

70071617974

3M™ 6098 Gāzu/tvaiku/daļiņu filtru pāris

AXP3R

pāris

2

70071695210

3M™ 6099 Kombinēto gāzu/tvaiku/daļiņu filtru pāris

ABEK2P3R

pāris

2